Uchwała Nr XLIX/511/2010 z dnia 26 października 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Opolskie Gminie Opole na zadanie pn. „Wykonanie pomnika płk. Piotra Wysockiego w Opolu” https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-xlix5112010-z-dnia-26-pazdziernika-2010-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-przez-wojewodztwo-opolskie-gminie-opole-na-zadanie-pn-wykonanie-pomnika-p/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLIX 26.10.2010 XLIX/511/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-xlix5112010-z-dnia-26-pazdziernika-2010-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-przez-wojewodztwo-opolskie-gminie-opole-na-zadanie-pn-wykonanie-pomnika-p/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie