Uchwała Nr 5714/2010 z dnia 19 października 2010 w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia w sprawie budowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 38 z projektowaną obwodnicą miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 na gruntach położonych w jednostce ewidencyjnej Głubczyce https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-57142010-z-dnia-19-pazdziernika-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-w-sprawie-budowy-skrzyzowania-drogi-krajowej-nr-38-z-projektowana-obwodnica-miejscowosci-glubczyce-w-ciagu-dr/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 19.10.2010 5714/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-57142010-z-dnia-19-pazdziernika-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-w-sprawie-budowy-skrzyzowania-drogi-krajowej-nr-38-z-projektowana-obwodnica-miejscowosci-glubczyce-w-ciagu-dr/https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-57142010-z-dnia-19-pazdziernika-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-w-sprawie-budowy-skrzyzowania-drogi-krajowej-nr-38-z-projektowana-obwodnica-miejscowosci-glubczyce-w-ciagu-dr/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie