Uchwała Nr 5707/2010 z dnia 19 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T.Koszarowskiego https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-57072010-z-dnia-19-pazdziernika-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-srodka-trwalego-przez-samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-w-opolu-im-prof-t/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 19.10.2010 5707/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-57072010-z-dnia-19-pazdziernika-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-srodka-trwalego-przez-samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-w-opolu-im-prof-t/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie