Uchwała Nr 5620/2010 z dnia 27 września 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-56202010-z-dnia-27-wrzesnia-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lesnica/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 27.09.2010 5620/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/10/uchwala-nr-56202010-z-dnia-27-wrzesnia-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lesnica/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie