Uchwała Nr 5450/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-54502010-z-dnia-17-sierpnia-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-pakoslawice-dla-dzialki-nr-395-polozonej-w-bi/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 17.08.2010 5450/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-54502010-z-dnia-17-sierpnia-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-pakoslawice-dla-dzialki-nr-395-polozonej-w-bi/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie