Uchwała Nr 5388/2010 z dnia 30 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4119/2009 z 18 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”. https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53882010-z-dnia-30-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-41192009-z-18-listopada-2009r-w-sprawie-przyjecia-rocznego-planu-dzialan-informacyjnych/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 30.07.2010 5388/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53882010-z-dnia-30-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-41192009-z-18-listopada-2009r-w-sprawie-przyjecia-rocznego-planu-dzialan-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53882010-z-dnia-30-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-41192009-z-18-listopada-2009r-w-sprawie-przyjecia-rocznego-planu-dzialan-informacyjnych/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie