Uchwała Nr 5374/2010 z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4123/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4177a/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., Uchwałą nr 4665/2010 z dnia 12 marca 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53742010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-41232009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-listopada-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 26.07.2010 5374/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53742010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-41232009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-listopada-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i/https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53742010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-41232009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-listopada-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i/https://bip.opolskie.pl/2010/08/uchwala-nr-53742010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-41232009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-listopada-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie