Uchwała Nr XLVII/498/2010 z dnia 27 lipca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głubczyce https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-xlvii4982010-z-dnia-27-lipca-2010-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-glubczyce/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLVII 27.07.2010 XLVII/498/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-xlvii4982010-z-dnia-27-lipca-2010-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-glubczyce/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie