Uchwała Nr XLVII/495/2010 z dnia 27 lipca 2010 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 -2013” https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-xlvii4952010-z-dnia-27-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-polozonych-wzdluz-drog-krajowych-z-terenu-wojewod/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLVII 27.07.2010 XLVII/495/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-xlvii4952010-z-dnia-27-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-polozonych-wzdluz-drog-krajowych-z-terenu-wojewod/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie