Uchwała Nr XLVI/485/2010 z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-xlvi4852010-z-dnia-29-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczyciel/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLVI 29.06.2010 XLVI/485/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-xlvi4852010-z-dnia-29-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczyciel/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie