Uchwała Nr 5345/2010 z dnia 26 lipca 2010 w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53452010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-akceptacji-projektu-aktualizacji-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2010-201/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 26.07.2010 5345/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53452010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-akceptacji-projektu-aktualizacji-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2010-201/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53452010-z-dnia-26-lipca-2010-w-sprawie-akceptacji-projektu-aktualizacji-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2010-201/
Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie