Uchwała Nr 5321/2010 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4457/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53212010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dziala/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 20.07.2010 5321/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53212010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dziala/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53212010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dziala/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53212010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dziala/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie