Uchwała Nr 5318/2010 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości obowiązujący do projektu pn. PO Klucz do biznesu! realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53182010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-obowiazujacy-do-projektu-pn-po-klucz-do-biznesu-realizowanego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 20.07.2010 5318/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53182010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-obowiazujacy-do-projektu-pn-po-klucz-do-biznesu-realizowanego/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53182010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-obowiazujacy-do-projektu-pn-po-klucz-do-biznesu-realizowanego/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie