Uchwała Nr 5314/2010 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4388/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zewnętrznych na 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53142010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-43882010-z-dnia-12-stycznia-2010-r-w-sprawie-przyjecia-planu-kontroli-zewnetrznych-na-2010-r/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 20.07.2010 5314/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53142010-z-dnia-20-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-43882010-z-dnia-12-stycznia-2010-r-w-sprawie-przyjecia-planu-kontroli-zewnetrznych-na-2010-r/
Dyrektor Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – Bożena Rogowska Sylwia Jóźków Województwo Opolskie