Uchwała Nr 5312/2010 z dnia 16 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4606/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania załączników wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53122010-z-dnia-16-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46062010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2010-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-podpisywania-zalacznikow-wynikajacyc/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.07.2010 5312/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53122010-z-dnia-16-lipca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46062010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2010-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-podpisywania-zalacznikow-wynikajacyc/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie