Uchwała Nr 5305/2010 z dnia 13 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53052010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-kamiennik/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 13.07.2010 5305/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-53052010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-kamiennik/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie