Uchwała Nr 5299/2010 z dnia 13 lipca 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy promującej Województwo Opolskie w dyscyplinie piłki ręcznej mężczyzn poprzez Autonomiczną Sekcję Piłki Ręcznej „Zawadzkie” w 2010r. https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52992010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-promujacej-wojewodztwo-opolskie-w-dyscyplinie-pilki-recznej-mezczyzn-poprzez-autonomiczna-sekcje-pilki-recznej-zaw/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 13.07.2010 5299/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52992010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-promujacej-wojewodztwo-opolskie-w-dyscyplinie-pilki-recznej-mezczyzn-poprzez-autonomiczna-sekcje-pilki-recznej-zaw/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52992010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-promujacej-wojewodztwo-opolskie-w-dyscyplinie-pilki-recznej-mezczyzn-poprzez-autonomiczna-sekcje-pilki-recznej-zaw/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie