Uchwała Nr 5297/2010 z dnia 13 lipca 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy promującej Województwo Opolskie w sporcie żużlowym poprzez Klub Żużlowy „Kolejarz” w 2010r. https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52972010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-promujacej-wojewodztwo-opolskie-w-sporcie-zuzlowym-poprzez-klub-zuzlowy-kolejarz-w-2010r/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 13.07.2010 5297/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52972010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-promujacej-wojewodztwo-opolskie-w-sporcie-zuzlowym-poprzez-klub-zuzlowy-kolejarz-w-2010r/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52972010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-promujacej-wojewodztwo-opolskie-w-sporcie-zuzlowym-poprzez-klub-zuzlowy-kolejarz-w-2010r/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie