Uchwała Nr 5283/2010 z dnia 13 lipca 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pomiędzy Przewodniczącym Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, a Przewodniczącym Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52832010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyboru-przedstawiciela-do-rady-nadzorczej-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowi/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 13.07.2010 5283/2010 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52832010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyboru-przedstawiciela-do-rady-nadzorczej-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowi/https://bip.opolskie.pl/2010/07/uchwala-nr-52832010-z-dnia-13-lipca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyboru-przedstawiciela-do-rady-nadzorczej-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowi/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie