Projekt uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Dąbrowa https://bip.opolskie.pl/2010/07/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-gminie-dabrowa/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XLVII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2010/07/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-gminie-dabrowa/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie