Uchwała Nr XLV/471/2010 z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Prószków https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4712010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-proszkow/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLV 01.06.2010 XLV/471/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4712010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-proszkow/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie