Uchwała Nr XLV/454/2010 z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2010 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4542010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLV 01.06.2010 XLV/454/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4542010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie