Uchwała Nr XLV/450/2010 z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Opolskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, za pierwsze półrocze 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4502010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-ustalenia-zakresu-i-formy-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-oraz-informacji-o-przebiegu-wykonania-planow-finansow/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLV 01.06.2010 XLV/450/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4502010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-ustalenia-zakresu-i-formy-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-oraz-informacji-o-przebiegu-wykonania-planow-finansow/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie