Uchwała Nr XLV/448/2010 z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4482010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-i-trybu-przyznawania-nagrod-dla-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowkach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-woj/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLV 01.06.2010 XLV/448/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4482010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-i-trybu-przyznawania-nagrod-dla-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowkach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-woj/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie