Uchwała Nr XLV/447/2010 z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4472010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruc/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLV 01.06.2010 XLV/447/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-xlv4472010-z-dnia-01-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruc/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie