Uchwała Nr 5154/2010 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie aktualizacji listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4343/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą na 4373/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51542010-z-dnia-22-czerwca-2010-w-sprawie-aktualizacji-listy-rankingowej-projektow-zlozonych-do-dofinansowania-oraz-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-2-modul/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 22.06.2010 5154/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51542010-z-dnia-22-czerwca-2010-w-sprawie-aktualizacji-listy-rankingowej-projektow-zlozonych-do-dofinansowania-oraz-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-2-modul/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51542010-z-dnia-22-czerwca-2010-w-sprawie-aktualizacji-listy-rankingowej-projektow-zlozonych-do-dofinansowania-oraz-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-2-modul/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51542010-z-dnia-22-czerwca-2010-w-sprawie-aktualizacji-listy-rankingowej-projektow-zlozonych-do-dofinansowania-oraz-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-2-modul/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie