Uchwała Nr 5122/2010 z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr R.U. DIG – 0812-29-2/10 zawartej w dniu 29 kwietnia 2010r. na wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu pociągów specjalnych https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51222010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-zawarcia-aneksu-do-umowy-nr-r-u-dig-0812-29-210-zawartej-w-dniu-29-kwietnia-2010r-na-wykonanie-uslugi-polegajacej-na-uruchomieniu-poc/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.06.2010 5122/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51222010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-zawarcia-aneksu-do-umowy-nr-r-u-dig-0812-29-210-zawartej-w-dniu-29-kwietnia-2010r-na-wykonanie-uslugi-polegajacej-na-uruchomieniu-poc/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51222010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-zawarcia-aneksu-do-umowy-nr-r-u-dig-0812-29-210-zawartej-w-dniu-29-kwietnia-2010r-na-wykonanie-uslugi-polegajacej-na-uruchomieniu-poc/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie