Uchwała Nr 5121/2010 z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o., a Województwem Opolskim, Gminą Nysa, Powiatem Nyskim oraz Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Opole dotyczącego podjęcia wspólnych działań dotyczących utworzenia Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „INVEST-PARK” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51212010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-pomiedzy-walbrzyska-specjalna-strefa-ekonomiczna-invest-park-sp-z-o-o-a-wojewodztwem-opolskim/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.06.2010 5121/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51212010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-pomiedzy-walbrzyska-specjalna-strefa-ekonomiczna-invest-park-sp-z-o-o-a-wojewodztwem-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51212010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-pomiedzy-walbrzyska-specjalna-strefa-ekonomiczna-invest-park-sp-z-o-o-a-wojewodztwem-opolskim/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie