Uchwała Nr 5119/2010 z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy z dnia 8 marca 2010 roku o współpracy pomiędzy Województwem Opolskim, a Fundacją Promocji Innowacji Gospodarczych https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51192010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-z-dnia-8-marca-2010-roku-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-fundacja-promocji-innowacji-gospodarczy/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.06.2010 5119/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51192010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-z-dnia-8-marca-2010-roku-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-fundacja-promocji-innowacji-gospodarczy/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51192010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-z-dnia-8-marca-2010-roku-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-fundacja-promocji-innowacji-gospodarczy/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie