Uchwała Nr 5116/2010 z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2312/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Uchwały Nr 3742/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą wniosków o „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju” oraz obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Uchwały Nr 2931/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą realizacji zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51162010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-23122008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-2-wrzesnia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obslu/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.06.2010 5116/2010 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51162010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-23122008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-2-wrzesnia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obslu/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie