Uchwała Nr 5112/2010 z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010r. https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51122010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010r/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.06.2010 5112/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51122010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010r/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51122010-z-dnia-15-czerwca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010r/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie