Uchwała Nr 5108/2010 z dnia 11 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4341/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planów działania na 2010 rok dla Priorytetów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z późniejszymi zmianami https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51082010-z-dnia-11-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-43412009-z-dnia-29-grudnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-planow-dzialania-na-2010-rok-dla-priorytet/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 11.06.2010 5108/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-51082010-z-dnia-11-czerwca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-43412009-z-dnia-29-grudnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-planow-dzialania-na-2010-rok-dla-priorytet/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie