Uchwała Nr 5097/2010 z dnia 08 czerwca 2010 w sprawie wyboru do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50972010-z-dnia-08-czerwca-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drog/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 08.06.2010 5097/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50972010-z-dnia-08-czerwca-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drog/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50972010-z-dnia-08-czerwca-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drog/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50972010-z-dnia-08-czerwca-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drog/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie