Uchwała Nr 5024/2010 z dnia 28 maja 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 4622/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2010 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50242010-z-dnia-28-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46222010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-realizacje-zadan-publicznych-wojew/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 28.05.2010 5024/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50242010-z-dnia-28-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46222010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-realizacje-zadan-publicznych-wojew/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie