Uchwała Nr 5020/2010 z dnia 28 maja 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4456/2010 z dnia 25 stycznia 2010r.w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji obowiązującego do projektu pn. PO Klucz do biznesu! realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50202010-z-dnia-28-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44562010-z-dnia-25-stycznia-2010r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-rekrutacji-obowiazujacego-do-projektu-pn-po-klucz-do-biznesu-re/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 28.05.2010 5020/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50202010-z-dnia-28-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44562010-z-dnia-25-stycznia-2010r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-rekrutacji-obowiazujacego-do-projektu-pn-po-klucz-do-biznesu-re/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie