Uchwała Nr 5017/2010 z dnia 25 maja 2010 w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50172010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-doradztwa-rolniczego-przy-opolskim-osrodku-doradztwa-rolniczego-w-losiowie/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2010 5017/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50172010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-doradztwa-rolniczego-przy-opolskim-osrodku-doradztwa-rolniczego-w-losiowie/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie