Uchwała Nr 5002/2010 z dnia 21 maja 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4617/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4409/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru poddziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50022010-z-dnia-21-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46172010-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44092010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-stycznia-2010-r-w/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2010 5002/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50022010-z-dnia-21-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46172010-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44092010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-stycznia-2010-r-w/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-50022010-z-dnia-21-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-46172010-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44092010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-stycznia-2010-r-w/
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Arkadiusz Tkocz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie