Uchwała Nr 4975/2010 z dnia 14 maja 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 2827/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 3234/2009 z dnia 27 kwietnia 2009, uchwałą nr 4258/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49752010-z-dnia-14-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28272009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-stycznia-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-pod/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 14.05.2010 4975/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49752010-z-dnia-14-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28272009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-stycznia-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-pod/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49752010-z-dnia-14-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28272009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-stycznia-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-pod/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie