Uchwała Nr 4942/2010 z dnia 11 maja 2010 w sprawie wyboru do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49422010-z-dnia-11-maja-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drogi-r/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 11.05.2010 4942/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49422010-z-dnia-11-maja-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drogi-r/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49422010-z-dnia-11-maja-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drogi-r/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-49422010-z-dnia-11-maja-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-indywidualnego-projektu-kluczowego-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drogi-r/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie