Uchwała Nr 4876/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-48762010-z-dnia-29-kwietnia-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-projektu-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-dzialania-4-2-zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-r/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.04.2010 4876/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-48762010-z-dnia-29-kwietnia-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-projektu-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-dzialania-4-2-zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-r/https://bip.opolskie.pl/2010/06/uchwala-nr-48762010-z-dnia-29-kwietnia-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-projektu-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-dzialania-4-2-zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-r/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie