Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Biała https://bip.opolskie.pl/2010/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-biala/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XLVI 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2010/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-biala/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie