Uchwała Nr 5010/2010 z dnia 25 maja 2010 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 3/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50102010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-32010-z-dnia-2-lutego-2010-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestycji-i-z/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2010 5010/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50102010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-32010-z-dnia-2-lutego-2010-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestycji-i-z/https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50102010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-32010-z-dnia-2-lutego-2010-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestycji-i-z/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie