Uchwała Nr 5008/2010 z dnia 25 maja 2010 w sprawie dokonania wpisu w księdze rejestrowej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50082010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-dokonania-wpisu-w-ksiedze-rejestrowej-centralnego-muzeum-jencow-wojennych-w-lambinowicach-opolu/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2010 5008/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50082010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-dokonania-wpisu-w-ksiedze-rejestrowej-centralnego-muzeum-jencow-wojennych-w-lambinowicach-opolu/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie