Uchwała Nr 5007/2010 z dnia 25 maja 2010 w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy nr 12/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. dotyczącej przekazania środków publicznych dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek na wykonanie dokumentów i czynności przygotowawczych do projektu kluczowego „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50072010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-122010-z-dnia-22-lutego-2010-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2010 5007/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50072010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-122010-z-dnia-22-lutego-2010-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50072010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-122010-z-dnia-22-lutego-2010-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie