Uchwała Nr 5004/2010 z dnia 25 maja 2010 w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50042010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2010 5004/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50042010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50042010-z-dnia-25-maja-2010-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie