Uchwała Nr 5000/2010 z dnia 21 maja 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 1855/2008 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałami nr 2004/2008 z 24 czerwca 2008 r., nr 2213/2008 z 5 sierpnia 2008 r., nr 2403/2008 z 1 października 2008 r., nr 2837/2009 z 26 stycznia 2009 r., nr 2973/2009 z 3 marca 2009 r., nr 3461/2009 z 15 czerwca 2009 r., nr 3680/2009 z 27 lipca 2009 r., nr 3915/2009 z 28 września 2009 r., nr 4402/2010 z 19 stycznia 2010 r., nr 4635/2010z 5 marca 2010 r. oraz nr 4728/2010 z 29 marca 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50002010-z-dnia-21-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18552008-z-dnia-12-maja-2008-r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-zarzadzajacej-regionalnym-progr/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2010 5000/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-50002010-z-dnia-21-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18552008-z-dnia-12-maja-2008-r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-zarzadzajacej-regionalnym-progr/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie