Uchwała Nr 4896/2010 z dnia 04 maja 2010 w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008-2013” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48962010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-polozonych-wzdluz-drog-krajowych-z-terenu-wojewo/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 04.05.2010 4896/2010 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48962010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-polozonych-wzdluz-drog-krajowych-z-terenu-wojewo/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie