Uchwała Nr 4884/2010 z dnia 04 maja 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 2811/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13.01.2009 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48842010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28112009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-01-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obsluga-wnios/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 04.05.2010 4884/2010 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48842010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28112009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-01-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obsluga-wnios/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie