Uchwała Nr 4881/2010 z dnia 04 maja 2010 w sprawie przyjęcia informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.03.2010 r. jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48812010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2010-r-jednostek-organizacyjnych-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 04.05.2010 4881/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48812010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2010-r-jednostek-organizacyjnych-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2010/05/uchwala-nr-48812010-z-dnia-04-maja-2010-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2010-r-jednostek-organizacyjnych-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie