zawiadomienie o wszczęciu na wniosek TOP FARMS Głubczyce Sp. z o. o. postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Rolnego w Głubczycach Sadach do rowu melioracyjnego (bez nazwy) w km 0+495 na działce nr 20 obręb Głubczyce-Sady k.m. 7 https://bip.opolskie.pl/2010/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-top-farms-glubczyce-sp-z-o-o-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-wod-opadowych-i-roztopowych-z-terenu-zakladu-rolnego-w/ 20.04.2010 https://bip.opolskie.pl/2010/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-top-farms-glubczyce-sp-z-o-o-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-wod-opadowych-i-roztopowych-z-terenu-zakladu-rolnego-w/
Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Województwo Opolskie